Uchwała nr 03.28.2018Rady Gminy Lnianoz dnia 19 grudnia 2018w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 — 2023.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 t.j. ze zm.), w związku zuchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (M. P. z2018r., poz. 1007)

Uchwała nr 03.28.2018
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 — 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 t.j. ze zm.), w związku zuchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (M. P. z2018r., poz. 1007)


uchwała nr 03.28.2018.pdf (72kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (24 grudnia 2018, 11:06:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 397