Uchwała nr 03.27.2018Rady Gminy Lnianoz dnia 19 grudnia 2018w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j. ze zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 8 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 t.j. ze zm.) i uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z2018r., poz, 1007)

Uchwała nr 03.27.2018
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j. ze zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 8 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 t.j. ze zm.) i uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z2018r., poz, 1007)


uchwała nre 03.27.2018.pdf (84kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (24 grudnia 2018, 11:02:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370