Uchwała nr 03.20.2018Rady Gminy Lnianoz dnia 19 grudnia 2018w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lniano na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z zm. poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

Uchwała nr 03.20.2018
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lniano na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z zm. poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)


uchwała nr 03.20.2018.pdf (1689kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (24 grudnia 2018, 10:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359