Uchwała nr 03.17.2018Rady Gminy Lnianoz dnia 19 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy LnianoNa podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 123 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944, z późn. zm.Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

Uchwała nr 03.17.2018
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 123 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944, z późn. zm.Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)


uchwała nr 03.17.2018.pdf (1974kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (24 grudnia 2018, 09:40:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388