Uchwała nr 28.289.2017Rady Gminy Lnianoz dnia 30 października 2017w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2017 roku”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11 i 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)

Uchwała nr 28.289.2017
Rady Gminy Lniano
z dnia 30 października 2017


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2017 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11 i 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)


uchwałanr_28_289_2017.pdf (1342kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (6 listopada 2017, 14:53:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173