Uchwała nr 20.199.2016Rady Gminy Lnianoz dnia 19 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2017 - 2027Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust/6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 , z póżn. zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1636, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., pooz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz, 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. - Przepisy w[prowadzające ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r., Nre 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r., poz. 1457) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579)

Uchwała nr 20.199.2016
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2017 - 2027

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust/6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 , z póżn. zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1636, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., pooz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz, 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. - Przepisy w[prowadzające ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r., Nre 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r., poz. 1457) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579)


uchwala_nr_20_199_2016.pdf (2663kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (23 grudnia 2016, 10:11:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331