Uchwała nr 19.161.2004Rady Gminy Lnianoz dnia 29 grudnia 2004w sprawie Przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 1ust.2 ustawy z dnia 29 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.)

Uchwała nr 19.161.2004
Rady Gminy Lniano
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie Przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 1ust.2 ustawy z dnia 29 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.)


plik do pobrania (1601kB) zip

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (6 lutego 2006, 12:05:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2284