Uchwała nr 20.206.2016Rady Gminy Lnianoz dnia 19 grudnia 2016w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę LnianoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 oraz ust 5a – 5c w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i poz. 1954)

Uchwała nr 20.206.2016
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 oraz ust 5a – 5c w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i poz. 1954)


uchwala_nr_20_206_2016.pdf (619kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (22 grudnia 2016, 13:57:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306