Uchwała nr 20.204.2016Rady Gminy Lnianoz dnia 19 grudnia 2016w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2017 roku”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dni a 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z póżn. zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579) oraz art. 11 i 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.)

Uchwała nr 20.204.2016
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2017 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dni a 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z póżn. zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579) oraz art. 11 i 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.)


uchwala_nr_20_204_2016.pdf (1216kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (22 grudnia 2016, 12:52:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309