Uchwała nr 20.200.2016Rady Gminy Lnianoz dnia 19 grudnia 2016w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałani narkomanii na terenie gminy Lniano na 2017 rok".Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)

Uchwała nr 20.200.2016
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałani narkomanii na terenie gminy Lniano na 2017 rok".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)


uchwala_nr_20_200_2016.pdf (1554kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (22 grudnia 2016, 12:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279