Uchwała nr 19.158.2004Rady Gminy Lnianoz dnia 29 grudnia 2004w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów gminy nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej.Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 18 i art.19 pkt1 lit. „d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291) oraz art.30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492)

Uchwała nr 19.158.2004
Rady Gminy Lniano
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów gminy nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 18 i art.19 pkt1 lit. „d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291) oraz art.30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492)


plik do pobrania (323kB) zip

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (6 lutego 2006, 11:58:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2986