Uchwała nr 19.191.2016Rady Gminy Lnianoz dnia 21 listopada 2016w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2016-2024Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z poźn. zm. Dz. U., z 2016 r., poz. 1579) w związku z art. 226,227,228,230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sdierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r,, poz 885, z późn. zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 938,1636, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r., poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z 2016 r., poz. 195,, 1257, 1454) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z poźn. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i nr 197, poz. 1170, z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457)

Uchwała nr 19.191.2016
Rady Gminy Lniano
z dnia 21 listopada 2016


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2016-2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z poźn. zm. Dz. U., z 2016 r., poz. 1579) w związku z art. 226,227,228,230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sdierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r,, poz 885, z późn. zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 938,1636, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r., poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z 2016 r., poz. 195,, 1257, 1454) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z poźn. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i nr 197, poz. 1170, z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457)


UCHWALA_19_191_2016.pdf (2586kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (25 listopada 2016, 10:04:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368