Uchwała nr 19.194.2016Rady Gminy Lnianoz dnia 21 listopada 2016w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 193/1 i 193/2 położonych w miejscowości Mszano, gmina Lniano.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. mDz. U. z 2016 r., poz. 1579) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

Uchwała nr 19.194.2016
Rady Gminy Lniano
z dnia 21 listopada 2016


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 193/1 i 193/2 położonych w miejscowości Mszano, gmina Lniano.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. mDz. U. z 2016 r., poz. 1579) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)


UCHWALA_19_194_2016.pdf (1103kB) pdf
zal_01_mpz_Mszano.pdf (1005kB) pdf
zal_2 mpz Mszano.pdf (292kB) pdf
ZAL_03_MPZ.Mszano.pdf (351kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (24 listopada 2016, 14:21:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307