Uchwała nr 19.196.2016Rady Gminy Lnianoz dnia 21 listopada 2016w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Ostrowite .Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 ) oraz art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i poz. 1579 )

Uchwała nr 19.196.2016
Rady Gminy Lniano
z dnia 21 listopada 2016


w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Ostrowite .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 ) oraz art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i poz. 1579 )


uchwala_19_196_2016.pdf (584kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (24 listopada 2016, 13:37:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290