Uchwała nr 19.197.2016Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano”.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446 zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) oraz § 2 uchwały Nr XL/286/10 Rady Gminy Lniano z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano” i przyjęcia regulaminu jego nadawania (Dz. Urz. Woj. Kuj–Pom. Nr 113, poz. 1458)

Uchwała nr 19.197.2016
Rady Gminy Lniano
z dnia 21 listopada 2016


w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446 zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) oraz § 2 uchwały Nr XL/286/10 Rady Gminy Lniano z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano” i przyjęcia regulaminu jego nadawania (Dz. Urz. Woj. Kuj–Pom. Nr 113, poz. 1458)


uchwala_19_197_2016.pdf (484kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (24 listopada 2016, 13:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308