Uchwała nr 32.226.2013Rady Gminy Lnianoz dnia 18 grudnia 2013w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, 1318), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938)

Uchwała nr 32.226.2013
Rady Gminy Lniano
z dnia 18 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, 1318), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938)


uchwała_nr_32_226_2013.pdf (2682kB) pdf

Uchwała nr 18.Kd.2014 RIO w BYD w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lniano.pdf (94kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (3 stycznia 2014, 10:13:53)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (26 lutego 2014, 13:24:08)
Zmieniono: Dodano Opinie z RIO w Bydgoszczy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1778