Uchwała nr 4.022.2011Rady Gminy Lnianoz dnia 20 stycznia 2011w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na rok 2011.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Uchwała nr 4.022.2011
Rady Gminy Lniano
z dnia 20 stycznia 2011


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


uchwala_nr_04_22_11-Budżet.pdf (9775kB) pdf
opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu.pdf (67kB) pdf
opinia RIO o projekcie uchwały budetowej na 2011.pdf (168kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (22 lutego 2011, 12:45:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1731