Uchwała nr 3.016.2010Rady Gminy Lnianoz dnia 29 grudnia 2010w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. NR 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr 3.016.2010
Rady Gminy Lniano
z dnia 29 grudnia 2010


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. NR 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)


uchwala_nr_03_16_10.pdf (1017kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (20 stycznia 2011, 10:47:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1461