Uchwała nr 3.014.2010Rady Gminy Lnianoz dnia 29 grudnia 2010w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lniano na 2011 rok”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

Uchwała nr 3.014.2010
Rady Gminy Lniano
z dnia 29 grudnia 2010


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lniano na 2011 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)


uchwala_nr_03_14_10.pdf (348kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (20 stycznia 2011, 10:42:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1602