Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2011

Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

na zorganizowanie kursów zawodowych: 1. Prawo jazdy kategorii B 2. Prawo jazdy kategorii C 3. Prawo jazdy kategorii E 4. Obsługa koparko-ładowarki 5. Obsługa spycharki 6. Obsługa wózków widłowych 7. Monter instalacji gazowej 8. Kurs na asystenta osoby niepełnosprawnej 9. Kurs spawacza Szkoleń teoretycznych z zakresu: 1.Doradztwa zawodowego 2.Wsparcia psychologicznego 3.Treningu kompetencji społecznych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-1/11
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych dla 27 osób w terminie od 29 sierpnia 2011r do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). Na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług wpłynęła tylko jedna oferta. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna w miejscowości Lniano. Numer ogłoszenia: 149806 - 2011

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP.271.3.2011
wartość: do 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty na uzyskanie w/w zamówienia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) w/w ustawy postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało przez zamawiającego unieważnione. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie. Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i nie może jej zwiększyć do ceny złożonej oferty tj. do kwoty na którą opiewa oferta w/w firmy, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 5 w/w ustawy na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego przedmiotowego zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej - ul. 31 Stycznia w miejscowości Lniano

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BdiGP.271.2.2011
wartość: do 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 10 czerwca 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty na uzyskanie w/w zamówienia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) w/w ustawy postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało przez zamawiającego unieważnione. W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty: Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i nie może jej zwiększyć do najniższej ceny złożonych ofert tj. do kwoty 334.187,68 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem 68/100 złotych), w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 5 w/w ustawy na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego przedmiotowego zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna w miejscowości Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP.271.1.2011
wartość: do 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 1 czerwca 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty na uzyskanie w/w zamówienia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) w/w ustawy postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało przez zamawiającego unieważnione. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożono jedną ofertę. Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i nie może jej zwiększyć do ceny złożonej oferty tj. do kwoty 297.273,99 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 99/100), w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 5 w/w ustawy na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego przedmiotowego zamówienia 

zamówienie na:

Budowa budynku gospodarczo - garażowego dla potrzeb gminnej oczyszczalni ścieków, dz. nr 117/1 w obrębie ewidencyjnym Mszano, jednostka ewidencyjna Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKiOP.271.1.2011
wartość: do 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało przez zamawiającego unieważnione. Powód – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może jej zwiększyć do tej ceny. Stosownie do art. 93 ust. 5 w/w ustawy zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego przedmiotowego zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij