Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lnianku

zamawiający: Gmina Lniano ul. Wyzwolenia 7 86 - 141 Lniano NIP:559-11-30-724
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.14.2019
wartość: poniżej równowartości kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2019  08:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.1.2019
wartość: poniżej rownowartości kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)