Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LNIANO W 2018 ROKU

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.13.2018
wartość: poniżej kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2018  08:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 198 obręb Mszano

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.11.2018.
wartość: poniżej równowartości kwoty 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 września 2018  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zamówienie na:

na usługę przeprowadzenia zajęć dla uczniów i nauczycieli Szkoły podstawowej w Lnianie w ramach projektu: „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GŚiZP.271.9.2018
wartość: poniżej kwoty 30 000 euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2018  08:00
wynik postępowania: Zawarto umowę 

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LNIANO W 2018 ROKU

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.5.2018
wartość: poniżej kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2018  08:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę  

zamówienie na:

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano” - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz sprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano.”

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.1.2018
wartość: poniżej równowartości kwoty 5 225 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  08:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)