Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.12.2017
wartość: poniżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2017  10:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LNIANO W 2017 ROKU

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.11.2017
wartość: poniżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2017  10:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.8.2017
wartość: poniżej kwoty 5 225 000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  08:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 030411 C LNIANO – PLEWNO – ETAP 2

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.6.2017
wartość: poniżej kwoty 5 225 000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2017  10:45
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LNIANO W 2017 ROKU

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.4.2017
wartość: poniżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ LEŻĄCEJ W CIĄGU DRÓG NR 030409 C JĘDRZEJEWO - WĘTFIE I NR 030410 C SŁAWNO - LNIANO. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel.52 332-30-02 fax.52 332-32-03 ; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.1.2017
wartość: poniżej kwoty 5 225 000 euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2017  10:45
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)