Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LNIANO W 2016 ROKU

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.8.2016
wartość: poniżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 18 października 2016  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą  

zamówienie na:

DOSTAWA I MONTAŻ OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LNIANO Z WYKORZYSTANIEM OZE – ETAP I

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.7.2016
wartość: poniżej równowartości kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę 

zamówienie na:

Remont nawierzchni placów i chodników na terenie Gminy Lniano

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.6.2016
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę długoterminowych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lniano w 2016 roku.

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.5.2016
wartość: poniżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2016  09:30
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Remonty dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.2.4.2016
wartość: poniżej kwoty 5 225.000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano oraz przebudowa drogi gminnej Błądzim - Ostrowite - etap 2

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.2.3.2016
wartość: poniżej kwoty 5 225.000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2016  11:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.1.2016
wartość: poniżej kwoty 5 225.000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2016  11:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)