Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych – do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie, Szkoły Podstawowej w Błądzimiu.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.ZP.340-1/2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2013  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 4 Grzegorz Lewandowski Mała Gastronomia ul. Jana Brzechwy 2A/6, 85-792 Bydgoszcz Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę 100 pkt.  

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP.2611.1.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę TRANS-Kol Paliwa Sp. z o. o. ul. Toruńska 186, 62 – 600 Kolo, Baza Paliw, ul. Dworcowa 39, 88 – 230 Piotrków Kujawski z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 163.407,15 zł (wartość brutto). Jest to oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa i prezentująca najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Kryterium oceny ofert była cena. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG.271.2.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlową w Lnianie ul. Wyzwolenia 18 z uzyskaną łączną punktacją 100 pkt Jest to oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Kryterium oceny ofert była cena i odległość stacji paliw oferenta od siedziby Zamawiającego. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego dla gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SG.271.104.1.2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę NAFTPOL HURT Sp. z o.o. 86-010 Koronowo, Stopka 7 z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 105.287,40 zł (wartość brutto). Jest to oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa i prezentująca najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Kryterium oceny ofert była cena. 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GO.271.1.2013
wartość: poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 1 : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepła 4, 86 – 100 Świecie. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.2.2013
wartość: poniżej 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 17 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 3 : WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie działki nr 267/2 w miejscowości Jeziorki.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.1.2013
wartość: do 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 19 lutego 2013  12:00
wynik postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn: „ Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie działki nr 267/2 w miejscowości Jeziorki „ przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Termin składania ofert upłynął w dniu 19.02.2013 r. o godz. 12:00 . Do dnia 19.02.2013 r. godz. 12.00 złożono 11 ofert. Oferta nr 1. Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski Cekcynek 37, 89-511 Cekcyn. Oferta nr 2. P.P.H.U. LUX Leszek Trzaskalski ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz. Oferta nr 3. Firma Ogólnobudowlana Mieczysław Szulczyński 89-500 Tuchola, ul. Kniejowa 30. Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Cer – Bud” Zenon Szynwelski 89-620 Chojnice, ul. Przemysłowa 4. Oferta nr 5. Usługi Ogólnobudowlane Szymon Maciejewski ul. Gen. Hallera 13/14 86- 100 Świecie. Oferta nr 6. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz. Oferta nr 7. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s. c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba Koszowska ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. Oferta nr 8. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „LIBRA” P. Bień, M. i S. Grabowieccy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie. Oferta nr 9. Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr 86-200 Chełmno, ul. Polna 11 A. Oferta nr 10. REST Sp. j. Kowalski, Rydlichowski, pl. F. Skarbka 4, 87-100 Toruń. Oferta nr 11. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DORBUD”, ul. Szkolna 19, 86- 105 Terespol Pomorski. Ocena ofert: Oferta nr 1. Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski Cekcynek 37, 89-511 Cekcyn. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 2. P.P.H.U. LUX Leszek Trzaskalski ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz. liczba uzyskanych punktów : 65,25 Oferta nr 3. Firma Ogólnobudowlana Mieczysław Szulczyński 89-500 Tuchola, ul. Kniejowa 30. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Cer – Bud” Zenon Szynwelski 89-620 Chojnice, ul. Przemysłowa 4. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 5. Usługi Ogólnobudowlane Szymon Maciejewski ul. Gen. Hallera 13/14 86- 100 Świecie. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 6. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz. liczba uzyskanych punktów : 61,42 Oferta nr 7. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s. c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba Koszowska ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 8. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „LIBRA” P. Bień, M. i S. Grabowieccy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 9. Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr 86-200 Chełmno, ul. Polna 11 A. liczba uzyskanych punktów : 100,00 Oferta nr 10. REST Sp. j. Kowalski, Rydlichowski, pl. F. Skarbka 4, 87-100 Toruń. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 11. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DORBUD”, ul. Szkolna 19, 86- 105 Terespol Pomorski. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 9 : Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)