Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego w ilości 45.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 416948 - 2009
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2009  15:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1, TRANS-KOL Paliwa Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, Baza Paliw, ul. Dworcowa 39, 88 - 230 Piotrków Kujawski. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 50% i upust 50%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 93,27 pkt.  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w ilości 19.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 415208 - 2009
wartość: pow. 14 000
termin składania ofert: 11 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, ul. Wyzwolenia 18, 86-141 L n i a n o. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 50% i upust 50%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

zamówienie na:

Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 04 stycznia 2010 r. do 25 czerwca 2010r. oraz od 06 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.

zamawiający: GOPS Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 411946 - 2009
wartość: pow. 14 000
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2 -Restauracja ,,Klonowianka” z siedzibą w Klonowie, reprezentowana przez Zbigniewa Dymarkowskiego zam. Klonowo 8, 89-526 Lubiewo. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości warstw 7 cm o długości 0,580 km w obrębie geodezyjnym Wętfie, dz. nr 264/4, 264/6.

zamawiający: GMINA LNIANO
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: BDiGP 341-05/09
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2009  13:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta otrzymała największą ilość punktów tj. 100 pkt.  

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej w budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie

zamawiający: Szkoła Podstawowa w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: SP 262 – 1/2009
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Sikorski, ul. Kombatantów 14/8, 85 – 829 Bydgoszcz, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta otrzymała największą ilość punktów tj. 100 pkt. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 030419 C Błądzim - Ostrowite w miejscowości Błądzim.

zamawiający: GMINA LNIANO
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR/341/1/09
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2009  12:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola. godnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych G.O.P.S. na kuchnię dla potrzeb przedszkola gminnego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

zamawiający: GMINA LNIANO
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: BDiGP/341/2/09
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2009  13:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 5, P.H.U. "KOSZOWSKI", ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt.  

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo i Lubodzież - I etap Wętfie.

zamawiający: GMINA LNIANO
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR-7015-KW/2/09
wartość: poniżej 5.150.000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2009  12:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "EKOMEL" Spółka z o. o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice, Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)