Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

olej napędowy w ilości 16.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Lnianie, ul. Wyzwolenia 18, 86-141 Lniano, za cenę 3,98 zł brutto. 

zamówienie na:

dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 2 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow 14 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2007  12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2, Restauracja "Wrzos" Pana Wojciecha Iwickiego, Bukowiec 86-122, za cenę 2,62 zł brutto za 1 posiłek 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu, Lnianie i Siemkowie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie w roku szkolnym 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 wraz z odwozem

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: od 14 000 do 137 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2007  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DEM-POL” J.J.M. Dembek Sp. Jawna, Lniano, ul. Kościelna 1, z ceną 2,84 zł (brutto/1km przewozu). 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)