Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

zakup oleju napędowego w ilości 16.000 litrów

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Lnianie Wyzwolenia 7 za cenę netto 2,93 zł. brutto 3,58 zł.  

zamówienie na:

dostawa oleju opałowego w ilości 23.000 litrów

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Firma „TANK” Sp. J.W. Konczalski M. Konczalski Toruń ul. Chrzanowskiego 11 za cenę netto 1,69 zł. brutto 2,06 zł. 

zamówienie na:

DOSTAWĘ JEDNODANIOWEGO OBIADU DLA DZIECI SZKOLNYCH – DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMKOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĄDZIMIU ORAZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEROSŁAWIU.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 3, Kawiarnia Wrzos Szymon Regent 86-122 Bukowiec ul. Floriana Ceynowy 17 za cenę netto 1,43 zł. brutto 1,53 zł. 

zamówienie na:

wykonanie zadania inwestycyjnego pn: ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJEWO

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2, Przedsiębiorstwo: HYDRO – GAZ sp. jawna Paweł Karczmarek, Mirosław Chmara ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, za cenę 201 659,71 PLN brutto 

zamówienie na:

wykonanie zadania inwestycyjnego pn: REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MUKRZ

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 4, Przedsiębiorstwo: HYDRO – GAZ sp. jawna Paweł Karczmarek, Mirosław Chmara ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, za cenę 137 175,48 PLN brutto 

zamówienie na:

realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii żużlowej dł. 1,325 km tj. w km od 1+525 do 2+850 miejscowości Ostrowite – Jeziorki, Gmina Lniano”.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: U.G.341 – 03/01/2006
wartość: 60 000 euro
termin składania ofert: 18 października 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, ZAKŁAD SPRZĘTOWO – TRANSPORTOWY CZESŁAW PAWŁOWSKI, TUCHOLA 89–500, ul. TOWAROWA 1, za cenę: 46.617,86 ZŁ (NETTO), 56.873,79 ZŁ (BRUTTO) 

zamówienie na:

realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 030401 C Błądzim – Iwiec w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano”.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: U.G.341 – 02/01/2006
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, ZAKŁAD BRUKARSKI – EUGENIUSZ BARANOWICZ, BYDGOSZCZ 85 – 432, ul. KORMORANÓW 154, za cenę: 209.045,37 ZŁ (NETTO), 255.035,35 ZŁ (BRUTTO) 

zamówienie na:

zakup, dostawę oraz montaż modułu urządzenia do odwadniania osadu

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2, Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze "ELTECH" Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Metalowców 25, za cenę: 34.200,00 PLN (NETTO) 36.670,95 (BRUTTO) 

zamówienie na:

realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Lniano” z dofinansowaniem z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie Działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 60 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 3, ZAKŁAD BRUKARSKI – EUGENIUSZ BARANOWICZ, 85–432 BYDGOSZCZ, ul. KORMORANÓW 154, za cenę: 352.412,24 ZŁ (NETTO), 429.942,93 ZŁ (BRUTTO) 

zamówienie na:

Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w bezpłatne użytkowanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej: część działki nr 6/8 opow. 0,37.00 ha położona na terenie wsi Ostrowite

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Jacek Chojnacki, Bukowiec 86-122 ul. Młyńska 21, za ogólną ilość punktów 35. 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)