Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

dostawe oleju opałowego w ilości 23.000 litrów

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Przedsiębiorstwo AWIX0OIL 87-100 Toruń, ul. Na zapleczu 20, za cenę 2,14 PLN brutto za 1 litr 

zamówienie na:

zakup oleju napędowego w ilości 14.000 litrów

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ul. Wyzwolenia 18, 86-141 Lniano, za cenę 3,68 PLN brutto za 1 litr 

zamówienie na:

DOSTAWĘ JEDNODANIOWEGO OBIADU DLA DZIECI SZKOLNYCH – DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMKOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĄDZIMIU ORAZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEROSŁAWIU.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2, Kawiarnia Wrzos Szymon Regent 86-122 Bukowiec, ul. Florjana Ceynowy 17, za cenę 1,38 zł brutto 

zamówienie na:

dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Błądzimiu na dz. nr 380/6 KW 32968 o powierzchni użytkowej 29,50 m²

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Ograniczony Ustny
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2005
wynik postępowania: w wyniku przetargu ustalono dzierżawcę: Sławomir Kulczyk z kwotę 164.50 zł w stosunku miesięcznym 

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ KANALIZACJI ŚCIEKÓW GOSPODARCZO – BYTOWYCH , KOLEKTORÓW ŚCIEKOWYCH I PRZYKANALIKÓW, DLA ZWARTEJ ZABUDOWY MIEJSCOWOŚCI WĘTFIE, SIEMKOWO, LUBODZIEŻ, JEZIORKI, KAROLEWO.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1 Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska dr inż. Kazimierz Stefanowski ul. Bratkowa 33 85-361 Bydgoszcz Cena netto oferty wybranej 99.500,00 PLN  

zamówienie na:

nieograniczony na dzierżawę: - lokalu użytkowego położonego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9 na dz. nr 280/7 KW 42211 o powierzchni użytkowej 8,26 m², oraz - lokalu użytkowego położonego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9 na dz.280/7, KW 42211, o powierzchni użytkowej 49,60 m² oraz ograniczony dla mieszkańców gminy Lniano na dzierżawę gruntów rolnych położonych: w Ostrowitem: - działka nr 1 k.m.7 o pow. 1,16 ha , KW 46297, - działka nr 3 k.m.7 o pow. 1,09 ha, KW 4629, - działka nr 45/1 k.m. 7 o pow. 0,48 ha, KW 4629, - działka nr 60/1 k. m. 9 o pow. 0,23 ha KW 46297, - działka nr 60/3 k.m. 9 o pow. 1,97 ha, KW 46297, w Błądzimiu: - działka nr 343 o pow. 0,24 ha, KW 44536, - działka nr 345 o pow. 0,12 ha , KW 44536, - cz. działki nr 29 o pow. 1,26 ha, KW 44536, - działka nr 131 o pow. 0,03ha, KW 37982, w Lubodzieżu: - działka nr 76 o pow.0,88 ha, KW 34046, w Mukrzu: - działka nr 113/1 o pow.0,54 ha, KW 14950,

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetargi Nieograniczony i Ograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2005
wynik postępowania: ad 1 brak oferentów ad 2 w odpowiedniej kolejności - Spica Adam za cenę 188.00 zł w sosunku rocznym - Maciej Kulczyk za cenę 174.00 zł w stosunku rocznym - Kazimierz Chmurzyński za cenę 302.00 zł w stosunku rocznym - Zakrzewski Stanisław za cenę 63.00 zł w stosunku rocznym - Stanisław Sieraszewski za cenę 204.00 w sosunku rocznym - Igliński Ignacy za cenę 137.00 zł w stosunku rocznym - pozostałe działki brak oferentów 

zamówienie na:

przetarg ograniczony dla podmiotów świadczących usługi lekarsko- stomatologiczne na dzierżawę nieruchomości lokalowej położonej w budynku komunalnym w Lnianie nr 10 przy ul Wyzwolenia na dz. Nr 282/4 zapisanej w Księdze Wieczystej KW 42211 o powierzchni użytkowej 96,13 m² na okres trzech lat

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Ograniczony Ustny
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2005
wynik postępowania: w wyniku postąpienia dzierżawcą nieruchomości lokalowej została p. Katarzyna Polenceusz za cenę 482.00 zł plus 22% VAT w stosunku miesięcznym 

zamówienie na:

przetarg ograniczony dla mieszkańców gminy Lniano na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeziorki działka nr 306 zapisana w księdze Wieczystej KW 34024 o powierzchni 0,52 ha na okres trzech lat.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Ograniczony Ustny
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2005
wynik postępowania: w wyniku postapienia dzierżawcą nieruchomości gruntowej został p. Stanisław Rozumczyk za cenę 94.00 zł w stosunku rocznym 

zamówienie na:

Wykonanie tablic informacyjno-kilometrażowych z elementami posadowienia stanowiących część oznakowania turystycznego szlaku wodnego rzeki Wdy

zamawiający: Związek Miast i Gmin Zlewni Wdy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: 60 000 euro
termin składania ofert: 20 maja 2005
wynik postępowania: nie wpłynęły żadne oferty 

zamówienie na:

zakup i dostawę koparko-ładowarki

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 60 000
termin składania ofert: 24 marca 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KŁOS, Lędźwa Jerzy, Rogi 346, Miejsce Piastowe 38-430 za cenę 48190 zł brutto 

zamówienie na:

roboty budowlane - „Budowa zespołu boisk z zapleczem dla potrzeb Gimnazjum Publicznego w Lnianie”

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponad 60 000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Zakład Robót Budowlanych i Drogowych ul. Cegielniana 45, 86-300 Grudziądz , za cenę 673.501,09 zł 

zamówienie na:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Ograniczony Ustny
nr sprawy:
wartość: 30 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2005
wynik postępowania: w wyniku postapnienia nieruchomość gruntowa została sprzedana na rzecz Zakładów Mięsnych VIOLA za cenę 23.800 zł 

zamówienie na:

sprzedaż koparko-ładowarki CATERPILLAR

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 6000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY, PABIANICE 95 – 200, ul. Polna 23a za cenę 48 190 zł 

zamówienie na:

sprzedaż samochodu ciężarowego marki Star 25 rok produkcji 1974, nr rejestracyjnym: CSW X801, nr nadwozia: 130662, nr silnika: 86691, pojemność silnika: 4196 cm3.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 19 stycznia 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, JARTEX - Jarosław Andrykiewicz, Błądzim 111, 86-141 Lniano, za cenę 1 710 zł 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)