Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz - Słępiska - Wętfie o długości około 800m"

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: GŚiZP.271.11.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 29 lipca 2021  12:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

„Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano”

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p. z. p.
nr sprawy: GŚiZP.271.5.2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 6 kwietnia 2021  12:00
wynik postępowania: Wybór oferty 

zamówienie na:

„Rozbudowa drogi gminnej Huta - Cisiny wraz z przebudową drogi gminnej w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego – polegająca na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 7, 18, 222 w m. Cisiny”

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p.
nr sprawy: GŚiZP.271.2.2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 22 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: Wybór oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)