Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lniano w 2020 roku

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.9.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zamówienie na:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Lniano

zamawiający: Gmina Lniano ul. Wyzwolenia 7 86 - 141 Lniano NIP:559-11-30-724
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.2.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 5 350 000 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2020  08:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę najkorzystniejszą 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)