zamówienie na:

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lniano w 2021 roku”

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: GŚiZP.271.15.2021
wartość: nie przekracza kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2021  12:00
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/511109   link

metryczka


Opublikował: Artur Śpica (23 września 2021, 10:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85