zamówienie na:

„Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lniano w 2021 roku”

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: GŚiZP.271.14.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 21 września 2021  12:00

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:https://platformazakupowa.pl/transakcja/506133 link

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Śpica
Opublikował: Artur Śpica (23 września 2021, 10:13:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66