zamówienie na:

„Rozbudowa drogi gminnej Huta - Cisiny wraz z przebudową drogi gminnej w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego – polegająca na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 7, 18, 222 w m. Cisiny”

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p.
nr sprawy: GŚiZP.271.2.2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 22 lutego 2021  09:00
Specyfikacja Warunków Zamówienia plik do pobrania (627kB) pdf
Załącznik nr 1 plik do pobrania (30kB) word
Załącznik nr 2 plik do pobrania (23kB) word
Załącznik nr 3 plik do pobrania (17kB) word
Załącznik nr 4 plik do pobrania (18kB) word
Załącznik nr 5 plik do pobrania (19kB) word
Załącznik nr 6 plik do pobrania (311kB) pdf
Załącznik nr 7
plik do pobrania (9264kB) zip
  plik do pobrania (9627kB) zip
Zmiana treści SWZ plik do pobrania (218kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ plik do pobrania (3403kB) pdf
Uzgodnienia - TOM I plik do pobrania (11739kB) rar
Projekt stałej org ruchu plik do pobrania (1859kB) rar
Opinia geotechniczna plik do pobrania (10255kB) rar

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Śpica
Opublikował: Artur Śpica (4 lutego 2021, 10:41:21)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (18 lutego 2021, 12:21:20)
Zmieniono: Zamieszczono: zmianę treści SWZ i odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 452