zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lnianku

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.10.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2020  10:00
wynik postępowania: art. 92 ust. 1 
Ogłoszenie o zamówieniu plik do pobrania (410kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert plik do pobrania (174kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej plik do pobrania (287kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Śpica
Opublikował: Artur Śpica (1 października 2020, 07:56:00)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (26 października 2020, 11:17:13)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341