Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (143)  |  Przetargi unieważnione (30)

zamówienie na:

Przebudowa targowiska stałego w Lnianie

zamawiający: Gmina Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano NIP 559-11-30-724
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.4.2019.
wartość: poniżej równowartości kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 maja 2019  10:00
wynik postępowania: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. 

Informacja o unieważnieniu postępowania

plik do pobrania (96kB) pdfInformacja z otwarcia ofert (101kB) pdf

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf (75kB) pdf

Załącznik_nr_6_nowy.pdf (249kB) pdf

Zmiana_treści_SIWZ.pdf (169kB) pdfOgłoszenie_o_zamówieniu.pdf (1135kB) pdf

SIWZ_TARGOWISKO.pdf (1176kB) pdf

Dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 8 do SIWZ
metryczka


Opublikował: Łukasz Porożyński (10 maja 2019, 11:57:43)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (27 czerwca 2019, 13:24:25)
Zmieniono: zmiana statusu na unieważnione

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 392