Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano”

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p.
nr sprawy: GŚiZP.271.3.2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 8 marca 2021  08:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)