Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 165) starsze karty »
numer wpisu:

4/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

3/01/2017

data: 18 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Lniano znak: IOŚiR.6220.4.6.2017 z dnia 17.01.2017 r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

2/01/2017

data: 18 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Postanowienie Wójta Gminy Lniano w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia dnia 01.09.2016 r., (wpływ: 05.09.2016 r.), Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”, po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i braku zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, w którym postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lniano

numer wpisu:

1/01/2017

data: 16 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, po przeanalizowaniu wniosku z dnia 1 września 2016 r. wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (uzupełnioną 22.11 oraz 14.12.2016 r.) Powiatowego Zarządu Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9,86-100 Świecie reprezentowanego przez pełnomocnika LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz działającego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”, w której stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lniano

numer wpisu:

3/12/2016

data: 15 grudnia 2016
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu wystąpienia Pani Joanny Witkowskiej - pełnomocnika Wójta Gminy Lniano w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lniano wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lniano, w której opiniuje pozytywnie ww. program wraz z prognozą.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

2/12/2016

data: 15 grudnia 2016
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lniano z dnia 20 października 2016 r., reprezentowanego przez Panią Joannę Witkowską, przedstawicielkę firmy Terra Projekt S.C., działającą na podstawie i w zakresie przedłożonego pełnomocnictwa, do projektu pn.:"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lniano" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lniano.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

1/12/2016

data: 15 grudnia 2016
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Ogłoszenie Wójta Gminy Lniano o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn. Program Ochrony Środowiska dla gminy Lniano wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Lniano.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

2/11/2016

data: 2 listopada 2016
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Lniano..
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lniano.

numer wpisu:

1/11/2016

data: 2 listopada 2016
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Program ochrony środowiska dla gminy Lniano.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

2/WDŚ/09/2016

data: 16 września 2016
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na wniosek z dnia 1 września 2016 r.Powiatowego Zarządu Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9,86-100 Świecie reprezentowanego przez pełnomocnika: LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki, na terenie gmin Osie (odcinek o długości 4,072 km) oraz Lniano (odcinek o długości 7,157 km). Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami. W związku z powyższym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lniano.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 165) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij